Społeczność Co-creation

  • Czy chciałbyś na bieżąco otrzymywać feedback od wybranej grupy docelowej i weryfikować pomysły na rozwój nowych produktów i usług?
  • Czy chciałbyś podczas tworzenia lub udoskonalania produktów współpracować z ich regularnymi użytkownikami, ekspertami w danym temacie, bądź po prostu z osobami, które są w danej grupie docelowej?
  • Czy przy ustalaniu opakowania produktu, jego ceny, metody dystrybucji i innych elementów marketing-mixu chętnie wysłuchałbyś opinii obecnych i potencjalnych Klientów?
  • Czy Twoja firma chciałaby być postrzegana jako otwarta (na nowe rozwiązania, pomysły i świeże spojrzenie osób „z zewnątrz” organizacji) i zorientowana na Klienta (w ramach podejścia customer-centric approach)?
  • Czy w procesie tworzenia nowych produktów i usług Twoja firma wykorzystuje lub chciałaby wykorzystywać Design Thinking – metodę tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o dokładne zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników?

Społeczność Co-creation to:

  • Badanie ciągłe realizowane na stałej grupie respondentów: regularnych użytkowników marki bądź ekspertów,
  • którzy stanowią przedłużenie działów marketingu / R&D,
  • wspomagając je na każdym etapie rozwoju nowego produktu / usługi.

Społeczność Co-creation to badanie społecznościowe, które pomaga znaleźć odpowiedzi na problemy badawcze związane z rozwojem nowych produktów i usług (od generowania insightów do tworzenia kampanii reklamowych).

Od tradycyjnych badań New Product Development odróżnia je ciągłość (badanie może być realizowane z udziałem tej samej grupy respondentów przez kilka miesięcy) oraz wykorzystanie narzędzi online. Respondenci mogą przesyłać zdjęcia, nagrania audio, video, dzielić się grafikami z Internetu…

Efekty pracy ze Społecznością Co-creation to produkty i usługi stworzone w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Natomiast dodatkową korzyścią jest postrzeganie Twojej organizacji jako zorientowanej na Klienta i otwartej na innowacje przez wszystkie osoby uczestniczące w procesie badawczym.

Dowiedz się więcej!

Piotr Idzik
Managing Director
Tel: +48 664 050 993
E-mail: piotr.idzik@masmi.com

Łączenie podejść data analytics
& consumer understanding?

Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
close-link

Łączenie podejść data analytics & consumer understanding?
Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
A jak możemy pomóc Tobie?
close-link