Społeczność Co-creation

  • Czy chciałbyś na bieżąco otrzymywać feedback od wybranej grupy docelowej i weryfikować pomysły na rozwój nowych produktów i usług?
  • Czy chciałbyś podczas tworzenia lub udoskonalania produktów współpracować z ich regularnymi użytkownikami, ekspertami w danym temacie, bądź po prostu z osobami, które są w danej grupie docelowej?
  • Czy przy ustalaniu opakowania produktu, jego ceny, metody dystrybucji i innych elementów marketing-mixu chętnie wysłuchałbyś opinii obecnych i potencjalnych Klientów?
  • Czy Twoja firma chciałaby być postrzegana jako otwarta (na nowe rozwiązania, pomysły i świeże spojrzenie osób „z zewnątrz” organizacji) i zorientowana na Klienta (w ramach podejścia customer-centric approach)?
  • Czy w procesie tworzenia nowych produktów i usług Twoja firma wykorzystuje lub chciałaby wykorzystywać Design Thinking – metodę tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o dokładne zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników?

Społeczność Co-creation to:

  • Badanie ciągłe realizowane na stałej grupie respondentów: regularnych użytkowników marki bądź ekspertów,
  • którzy stanowią przedłużenie działów marketingu / R&D,
  • wspomagając je na każdym etapie rozwoju nowego produktu / usługi.

Społeczność Co-creation to badanie społecznościowe, które pomaga znaleźć odpowiedzi na problemy badawcze związane z rozwojem nowych produktów i usług (od generowania insightów do tworzenia kampanii reklamowych).

Od tradycyjnych badań New Product Development odróżnia je ciągłość (badanie może być realizowane z udziałem tej samej grupy respondentów przez kilka miesięcy) oraz wykorzystanie narzędzi online. Respondenci mogą przesyłać zdjęcia, nagrania audio, video, dzielić się grafikami z Internetu…

Efekty pracy ze Społecznością Co-creation to produkty i usługi stworzone w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Natomiast dodatkową korzyścią jest postrzeganie Twojej organizacji jako zorientowanej na Klienta i otwartej na innowacje przez wszystkie osoby uczestniczące w procesie badawczym.

Dowiedz się więcej!

Piotr Idzik
Managing Director
Tel: +48 664 050 993
E-mail: piotr.idzik@masmi.com