+48 22 292 82 97 masmi-poland@masmi.com

Długoterminowa Społeczność badawcza

  • Czy chciałbyś na bieżąco wychwytywać trendy?
  • Obserwować, podglądać, jak Klienci użytkują produkty, korzystają z usług…?
  • Poznawać opinie respondentów przed podjęciem decyzji o zakupie, w trakcie oraz po zakupieniu produktu czy usługi? Dowiedzieć się, czy z perspektywy czasu podjęliby taką samą decyzję?
  • Dogłębnie poznać Customer Experience wybranej przez Ciebie grupy docelowej?
  • Odkryć ich problemy, pragnienia, język, jakim się posługują… i po prostu lepiej poznać swoich Klientów?

Długoterminowa Społeczność Badawcza to narzędzie, które pozwala na realizowanie badań w sposób ciągły, koncentrując się wokół tematów ważnych dla respondentów. Tworzy to poczucie więzi między uczestnikami społeczności i umożliwia dotarcie do opinii, którymi respondenci dzielą się tylko z osobami, które znają. Dzięki temu marketerzy mogą spojrzeć na świat oczami grupy docelowej ich marki.

  • Istotnym czynnikiem konstytuującym taką społeczność jest prowadzenie rozmów wokół tematu będącego dla uczestników przedmiotem zainteresowań.
  • Respondenci mogą spontanicznie wypowiadać się, przekazywać informacje czy swoje spostrzeżenia.
  • Społeczność jest miejscem, w którym można zbierać materiały audiowizualne z życia grupy docelowej.
  • Platforma, z której Społeczność korzysta, pozwala na prowadzenia projektów ad-hoc zarówno jakościowych, jak i ilościowych.

Długoterminowa Społeczność Badawcza to narzędzie przydatne w takich obszarach jak: eksploracja, generowanie insightów, testowanie strategii i działań w social media, wychwytywanie trendów, badania „na wczoraj”, tworzenie kampanii reklamowych, projektowanie logo, opakowań, pogłębianie wyników badań ilościowych, bieżąca weryfikacja pomysłów, identyfikacja problemów, itd…