Długoterminowa Społeczność badawcza

  • Czy chciałbyś na bieżąco wychwytywać trendy?
  • Obserwować, podglądać, jak Klienci użytkują produkty, korzystają z usług…?
  • Poznawać opinie respondentów przed podjęciem decyzji o zakupie, w trakcie oraz po zakupieniu produktu czy usługi? Dowiedzieć się, czy z perspektywy czasu podjęliby taką samą decyzję?
  • Dogłębnie poznać Customer Experience wybranej przez Ciebie grupy docelowej?
  • Odkryć ich problemy, pragnienia, język, jakim się posługują… i po prostu lepiej poznać swoich Klientów?

Długoterminowa Społeczność Badawcza to narzędzie, które pozwala na realizowanie badań w sposób ciągły, koncentrując się wokół tematów ważnych dla respondentów. Tworzy to poczucie więzi między uczestnikami społeczności i umożliwia dotarcie do opinii, którymi respondenci dzielą się tylko z osobami, które znają. Dzięki temu marketerzy mogą spojrzeć na świat oczami grupy docelowej ich marki.

  • Istotnym czynnikiem konstytuującym taką społeczność jest prowadzenie rozmów wokół tematu będącego dla uczestników przedmiotem zainteresowań.
  • Respondenci mogą spontanicznie wypowiadać się, przekazywać informacje czy swoje spostrzeżenia.
  • Społeczność jest miejscem, w którym można zbierać materiały audiowizualne z życia grupy docelowej.
  • Platforma, z której Społeczność korzysta, pozwala na prowadzenia projektów ad-hoc zarówno jakościowych, jak i ilościowych.

Długoterminowa Społeczność Badawcza to narzędzie przydatne w takich obszarach jak: eksploracja, generowanie insightów, testowanie strategii i działań w social media, wychwytywanie trendów, badania „na wczoraj”, tworzenie kampanii reklamowych, projektowanie logo, opakowań, pogłębianie wyników badań ilościowych, bieżąca weryfikacja pomysłów, identyfikacja problemów, itd…

Dowiedz się więcej!

Piotr Idzik
Managing Director
Tel: +48 664 050 993
E-mail: piotr.idzik@masmi.com

Łączenie podejść data analytics
& consumer understanding?

Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
close-link

Łączenie podejść data analytics & consumer understanding?
Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
A jak możemy pomóc Tobie?
close-link