Badania jakościowe

 • Czy chciałbyś poszerzyć lub pogłębić wiedzę bądź wygenerować nowe pomysły?
 • Odkryć obecne trendy w zwyczajach, opiniach i refleksjach?
 • Znaleźć inspirację do tworzenia nowych produktów, usług i marek lub ulepszania już dostępnych?
 • Stworzyć właściwe „parametry” do badań ilościowych?
 • A może chciałbyś jeszcze lepiej zrozumieć, zinterpretować dane uzyskane z badań ilościowych?

Badania jakościowe pomagają zrozumieć motywacje, odczucia oraz wartości, które na pierwszy rzut oka są gdzieś głęboko ukryte i niewidoczne, a wpływają na podejście do produktów, usług, marek i kreują zachowania wobec nich.

Za pomocą badań jakościowych można uchwycić obraz i język, jakim posługują się konsumenci. Dzięki tym wynikom marketerzy mogą m.in. odpowiednio opisywać marki, produkty i usługi lub trafnie zwracać się do odbiorcy.

Aby odpowiedzieć na Twoje „co, jak i dlaczego”, używamy następujących sposobów zbierania danych:

 • Wywiady Grupowe / Mini Wywiady Grupowe / Rozbudowane Wywiady Grupowe,
 • Diady, triady, kwadrygi,
 • Wywiady indywidualne: offline (w studio, w domu respondenta, w sklepie, w pracy, w miejscach publicznych, telefoniczne…) oraz online,
 • Badania etnograficzne,
 • Obserwacje (jawne i niejawne),
 • Warsztaty,
 • Krótkoterminowe badania na platformie online (np.: asynchroniczne wywiady grupowe / dzienniczki itp.)
Dowiedz się więcej!

Krzysztof Kamil Jurków
Head of Qualitative Department
Tel: +48 661 014 846
E-mail: krzysztofkamil.jurkow@masmi.com

Łączenie podejść data analytics
& consumer understanding?

Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
close-link

Łączenie podejść data analytics & consumer understanding?
Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
A jak możemy pomóc Tobie?
close-link