Badania jakościowe

 • Czy chciałbyś poszerzyć lub pogłębić wiedzę bądź wygenerować nowe pomysły?
 • Odkryć obecne trendy w zwyczajach, opiniach i refleksjach?
 • Znaleźć inspirację do tworzenia nowych produktów, usług i marek lub ulepszania już dostępnych?
 • Stworzyć właściwe „parametry” do badań ilościowych?
 • A może chciałbyś jeszcze lepiej zrozumieć, zinterpretować dane uzyskane z badań ilościowych?

Badania jakościowe pomagają zrozumieć motywacje, odczucia oraz wartości, które na pierwszy rzut oka są gdzieś głęboko ukryte i niewidoczne, a wpływają na podejście do produktów, usług, marek i kreują zachowania wobec nich.

Za pomocą badań jakościowych można uchwycić obraz i język, jakim posługują się konsumenci. Dzięki tym wynikom marketerzy mogą m.in. odpowiednio opisywać marki, produkty i usługi lub trafnie zwracać się do odbiorcy.

Aby odpowiedzieć na Twoje „co, jak i dlaczego”, używamy następujących sposobów zbierania danych:

 • Wywiady Grupowe / Mini Wywiady Grupowe / Rozbudowane Wywiady Grupowe,
 • Diady, triady, kwadrygi,
 • Wywiady indywidualne: offline (w studio, w domu respondenta, w sklepie, w pracy, w miejscach publicznych, telefoniczne…) oraz online,
 • Badania etnograficzne,
 • Obserwacje (jawne i niejawne),
 • Warsztaty,
 • Krótkoterminowe badania na platformie online (np.: asynchroniczne wywiady grupowe / dzienniczki itp.)
Dowiedz się więcej!

Krzysztof Kamil Jurków
Head of Qualitative Department
Tel: +48 661 014 846
E-mail: krzysztofkamil.jurkow@masmi.com