Badania ilościowe

  • Chciałbyś poznać odpowiedź na pytania „ile?” oraz „czy?”
  • Zweryfikować dane uzyskane w badaniach jakościowych?
  • Poznać opinie, oczekiwania i zachowania konsumentów?
  • Zmierzyć stopień znajomości produktu / marki / reklam?
  • Poznać preferencje zakupowe konsumentów?
  • Ocenić satysfakcję klientów z produktów/usług?
  • Monitorować wybrane wskaźniki marketingowe?
  • Porównać wyniki w różnych grupach np. wśród klientów i potencjalnych klientów?
  • I wiele innych…

Badania ilościowe dają odpowiedź na jednoznaczne, konkretne pytania przy użyciu zestandaryzowanych propozycji odpowiedzi. Przeprowadzane są na dużych próbach i pozwalają oszacować wyniki na wybraną populację.

Badania ilościowe realizujemy w całej Polsce oraz międzynarodowo za pomocą sieci przeszkolonych ankieterów z wieloletnim doświadczeniem.

Aby odpowiedzieć na pytania ilościowe, wykorzystujemy następujące metody i techniki zbierania danych:

Oferujemy zarówno badania ad-hoc (realizowane jednorazowo na wybranej grupie docelowej) jak i badania trackingowe (stały pomiar różnorodnych zjawisk konsumenckich w oparciu o ten sam zestaw pytań, co umożliwia poznanie zmian wśród konsumentów).

Dane zebrane w trakcie badań ilościowych analizujemy, wykorzystując zaawansowane metody i techniki statystyczne, aby – oprócz opisu badanej grupy – dostarczyć także użyteczne wnioski i rekomendacje, które można przełożyć na praktyczne działania marketingowe.

Dowiedz się więcej!

Piotr Idzik
Managing Director
Tel: +48 664 050 993
E-mail: piotr.idzik@masmi.com