Badania ilościowe

  • Chciałbyś poznać odpowiedź na pytania „ile?” oraz „czy?”
  • Zweryfikować dane uzyskane w badaniach jakościowych?
  • Poznać opinie, oczekiwania i zachowania konsumentów?
  • Zmierzyć stopień znajomości produktu / marki / reklam?
  • Poznać preferencje zakupowe konsumentów?
  • Ocenić satysfakcję klientów z produktów/usług?
  • Monitorować wybrane wskaźniki marketingowe?
  • Porównać wyniki w różnych grupach np. wśród klientów i potencjalnych klientów?
  • I wiele innych…

Badania ilościowe dają odpowiedź na jednoznaczne, konkretne pytania przy użyciu zestandaryzowanych propozycji odpowiedzi. Przeprowadzane są na dużych próbach i pozwalają oszacować wyniki na wybraną populację.

Badania ilościowe realizujemy w całej Polsce oraz międzynarodowo za pomocą sieci przeszkolonych ankieterów z wieloletnim doświadczeniem.

Aby odpowiedzieć na pytania ilościowe, wykorzystujemy następujące metody i techniki zbierania danych:

Oferujemy zarówno badania ad-hoc (realizowane jednorazowo na wybranej grupie docelowej) jak i badania trackingowe (stały pomiar różnorodnych zjawisk konsumenckich w oparciu o ten sam zestaw pytań, co umożliwia poznanie zmian wśród konsumentów).

Dane zebrane w trakcie badań ilościowych analizujemy, wykorzystując zaawansowane metody i techniki statystyczne, aby – oprócz opisu badanej grupy – dostarczyć także użyteczne wnioski i rekomendacje, które można przełożyć na praktyczne działania marketingowe.

Dowiedz się więcej!

Piotr Idzik
Managing Director
Tel: +48 664 050 993
E-mail: piotr.idzik@masmi.com

Łączenie podejść data analytics
& consumer understanding?

Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
close-link

Łączenie podejść data analytics & consumer understanding?
Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
A jak możemy pomóc Tobie?
close-link