Desk Research

  • Wkraczasz na nowy rynek ze swoim produktem lub usługą i chcesz poznać otoczenie konkurencyjne?
  • A może rozważasz wejście na nowy rynek i potrzebujesz informacji, czy Twój pomysł biznesowy ma potencjał?
  • Przygotowujesz biznesplan i gubisz się w istniejących już danych, raportach, informacjach?
  • Potrzebujesz wstępnej analizy rynku i / lub rekomendacji dla Twojego biznesu?
  • Poszukujesz przewagi konkurencyjnej?
  • Masz ograniczony budżet na badania marketingowe?

Desk Research to badanie polegające na zbieraniu, weryfikowaniu, przetwarzaniu i analizowaniu wszelkiego rodzaju danych zastanych. W efekcie uzyskiwane są informacje, insighty, wnioski i rekomendacje istotne dla Twojego celu biznesowego.

Desk Research sprawdza się zarówno jako samodzielna metodologia, jak i wstęp przed badaniem ilościowym bądź jakościowym.

Do przykładowych źródeł wykorzystywanych przy badaniu Desk Research można zaliczyć raporty z wcześniejszych badań, artykuły prasowe, strony internetowe, fora branżowe, dane statystyczne, materiały z konferencji, magazyny branżowe…

Podczas etapu Zbieranie danych dostępne źródła są przeszukiwane, a uzyskane informacje są gromadzone w ustrukturyzowany sposób.

Analiza danych to wzajemna weryfikacja zdobytych materiałów oraz przetwarzanie i organizowanie informacji tak, by możliwe było uzyskanie danych o najwyższej jakości. Na tym etapie możliwe jest adaptowanie i wykorzystanie wielorakich metod analizy, jak na przykład technika SWOT czy koncepcja pięciu sił Portera.

Uzyskane informacje i insighty przekazywane są w zrozumiały i przystępny sposób.

Na podstawie analizy danych otrzymywane są trafne wnioski oraz rekomendacje, które są istotne dla Twojego celu biznesowego.

Dowiedz się więcej!

Piotr Idzik
Managing Director
Tel: +48 664 050 993
E-mail: piotr.idzik@masmi.com

Łączenie podejść data analytics
& consumer understanding?

Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
close-link

Łączenie podejść data analytics & consumer understanding?
Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
A jak możemy pomóc Tobie?
close-link