Desk Research

  • Wkraczasz na nowy rynek ze swoim produktem lub usługą i chcesz poznać otoczenie konkurencyjne?
  • A może rozważasz wejście na nowy rynek i potrzebujesz informacji, czy Twój pomysł biznesowy ma potencjał?
  • Przygotowujesz biznesplan i gubisz się w istniejących już danych, raportach, informacjach?
  • Potrzebujesz wstępnej analizy rynku i / lub rekomendacji dla Twojego biznesu?
  • Poszukujesz przewagi konkurencyjnej?
  • Masz ograniczony budżet na badania marketingowe?

Desk Research to badanie polegające na zbieraniu, weryfikowaniu, przetwarzaniu i analizowaniu wszelkiego rodzaju danych zastanych. W efekcie uzyskiwane są informacje, insighty, wnioski i rekomendacje istotne dla Twojego celu biznesowego.

Desk Research sprawdza się zarówno jako samodzielna metodologia, jak i wstęp przed badaniem ilościowym bądź jakościowym.

Do przykładowych źródeł wykorzystywanych przy badaniu Desk Research można zaliczyć raporty z wcześniejszych badań, artykuły prasowe, strony internetowe, fora branżowe, dane statystyczne, materiały z konferencji, magazyny branżowe…

Podczas etapu Zbieranie danych dostępne źródła są przeszukiwane, a uzyskane informacje są gromadzone w ustrukturyzowany sposób.

Analiza danych to wzajemna weryfikacja zdobytych materiałów oraz przetwarzanie i organizowanie informacji tak, by możliwe było uzyskanie danych o najwyższej jakości. Na tym etapie możliwe jest adaptowanie i wykorzystanie wielorakich metod analizy, jak na przykład technika SWOT czy koncepcja pięciu sił Portera.

Uzyskane informacje i insighty przekazywane są w zrozumiały i przystępny sposób.

Na podstawie analizy danych otrzymywane są trafne wnioski oraz rekomendacje, które są istotne dla Twojego celu biznesowego.

Dowiedz się więcej!

Piotr Idzik
Managing Director
Tel: +48 664 050 993
E-mail: piotr.idzik@masmi.com