+48 22 292 82 97 masmi-poland@masmi.com

Polityka Prywatności

27.10.2017

MASMI Poland Sp. z o.o., dalej MASMI Poland, szanując prawo do prywatności osób korzystających z jego serwisów, postanowiło utworzyć specjalny dokument wyjaśniający, w jaki sposób dane osobowe użytkowników są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane, zwany dalej „Polityką Prywatności”.

Używając tej strony internetowej akceptujesz niniejszym Politykę Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności zachowuje wszelkie obowiązujące prawa ochrony danych.

Zbieranie i wykorzystywanie danych

MASMI Poland zbiera dane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik, który odwiedza serwisy należące do MASMI Poland przesyła dane w następujących celach:

  • przesłanie aplikacji rekrutacyjnej przy ubieganiu się o stanowisko pracy w MASMI Poland
  • uzyskanie obsługi klienta lub pomocy technicznej,
  • przesłanie briefu / zlecenia na badania,
  • odwiedzenie strony

W przypadkach podanych powyżej, użytkownik może być proszony o przesłanie pewnych danych osobowych. Jeśli jedynie przeglądasz strony internetowe należące do MASMI Poland, podawanie tych danych nie jest wymagane.

Firma MASMI Poland gwarantuje także, że adresy e-mail nie będą udostępniane, ani przekazywane dalej.

W sposób bierny (bez podawania ich przez użytkownika) zbierane są dane techniczne, takie jak: system operacyjny, typ przeglądarki, rozdzielczość monitora, adres IP.

MASMI Poland wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (geolokacja).

Bezpieczeństwo danych

Wszelkie zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zgromadzone dane osobowe przechowywane są na serwerze MASMI Poland w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników firmy zajmująca się administracją bazy.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

 Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji jego danych oraz prawo żądania usunięcia wcześniej przekazanych MASMI Poland danych jego dotyczących.

Linki do innych stron internetowych

Dodatkowo informujemy, iż MASMI Poland nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na innych stronach internetowych, do których linki znajdują się w stronach należących do MASMI Poland. Nie odpowiadamy za polityki prywatności stosowane przez inne firmy.

Zawiadomienie o zmianach

Zważywszy na możliwe zmiany ustawodawcze, ciągły rozwój technologii informatycznych oraz rozwój naszej strony internetowej zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian do niniejszej Polityki Prywatności, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższe bezpieczeństwo ich danych. Jednocześnie sugerujemy regularne śledzenie tegoż dokumentu, aby mieć świadomość wprowadzonych zmian. Data ostatniego uaktualnienia, wyświetlana w nagłówku dokumentu to data wprowadzenia ostatnich modyfikacji do Polityki Prywatności MASMI Poland.