EventView

  • Czy Twoja firma jest lub planuje być sponsorem, patronem medialnym, partnerem, organizatorem lub współorganizatorem wydarzenia o charakterze „event’u” (festiwal, koncert, impreza firmowa, konkurs, wydarzenie sportowe…)?
  • Czy chciałbyś poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące konkretnym wydarzeniem?
  • Czy chciałbyś poznać uczestników konkretnego „event’u”?
  • Chciałbyś poznać motywacje uczestników konkretnego „event’u”?
  • Chciałbyś poznać oczekiwania i opinie uczestników dotyczącą przebiegu wydarzenia o charakterze „event’u”?
  • Czy chciałbyś poznać i zrozumieć aktywności marek obecnych podczas konkretnego wydarzenia?

EventView (EV) to wielomodułowe badanie jakościowo-ilościowe, które poprzez wykorzystanie jawnej i niejawnej obserwacji uczestniczącej, wywiadów indywidualnych, archiwizacji wizualnej przestrzeni imprezy oraz otoczenia, obserwacji aktywności online, badania ilościowego typu sonda oraz badania ilościowego (lub kilku fal) pozwala między innymi odpowiedzieć na powyższe pytania.

EventView to metoda, która pozwala opisać i zrozumieć wydarzenie typu „event” (mechanizmy, uczestników, marki, aktywności), aby w kolejnych odsłonach wprowadzać zmiany optymalizujące przebieg imprezy (organizację przestrzeni, dobór uczestników i kontentu, aktywności marek, działania informacyjne i promocyjne dla imprezy).

Na metodę EventView składają się następujące moduły:

  • jawna i niejawna obserwacja uczestnicząca offline (w trakcie wydarzenia),
  • obserwacja aktywności online (pre, w trakcie, post),
  • ilościowa sonda (w trakcie wydarzenia),
  • badanie ilościowe – jedna lub więcej fal (post)
Dowiedz się więcej!

Krzysztof Kamil Jurków
Head of Qualitative Department
Tel: +48 661 014 846
E-mail: krzysztofkamil.jurkow@masmi.com