ImmersionView

  • Czy Twoja firma potrzebuje poznawać konsumentów i świat ich codziennego życia?
  • Czy chciałbyś poznać i rozumieć motywacje, czynniki decyzyjne i wybory konsumentów?
  • Czy Twoja firma potrzebuje weryfikować w oczach konsumentów atrakcyjność, zrozumienie, wyjątkowość, innowacyjność, dopasowanie insightów, potrzeb, benefitów, materiałów komunikacyjnych, produktów, opakowań, ofert i wielu innych efektów wspólnej pracy pracowników Twojej firmy?
  • Czy chciałbyś szerzyć wiedzę z obszaru marketingu i badań konsumenckich lub społecznych w ramach swojej organizacji?
  • Czy jesteś zainteresowany poznaniem metod, technik oraz narzędzi badawczych, dzięki którym własnymi siłami (pracownicy Twojej firmy) zagłębisz się w świat konsumentów?

ImmersionView (IV) to kilkuetapowa metodologia pozwalająca zaspokoić powyższe potrzeby. Metoda polega na przygotowaniu narzędzi i uczestników do procesu realizacji wywiadów, rekrutacji i umówieniu respondentów na spotkania oraz pomocy w podsumowaniu wyników spotkań z interesującymi Was konsumentami.

ImmersionView to:

  • Szkolenie uczestników procesu (pracowników Twojej firmy), przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariusz rekrutacyjny, instrukcja aktywności, „do’s and don’ts”, schemat scenariusza dyskusyjnego) oraz doprecyzowanie celów procesu oraz profilu respondentów (kryteriów rekrutacyjnych).
  • Rekrutacja i umówienie respondentów na spotkanie z pracownikami Twojej firmy.
  • Facylitacja wykorzystania zebranych podczas realizacji procesu wyników.
Dowiedz się więcej!

Krzysztof Kamil Jurków
Head of Qualitative Department
Tel: +48 661 014 846
E-mail: krzysztofkamil.jurkow@masmi.com

Łączenie podejść data analytics
& consumer understanding?

Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
close-link

Łączenie podejść data analytics & consumer understanding?
Umiemy to robić.
Nie, nie tylko my tak myślimy.

Potwierdzili to eksperci ESOMAR zapraszając nas do prezentacji case study na globalnej konferencji ESOMAR FUSION 2019.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
A jak możemy pomóc Tobie?
close-link